Skip to content

Polacy kochają zwierzęta. W bardzo wielu gospodarstwach domowych mieszkają psy, koty, króliki, chomiki, papużki, jeże, a nawet węże czy pająki. Gdy zwierzę choruje, to właściciel ponosi wszelkie koszty (często niemałe) związane z jego leczeniem. Na szczęście pojawiło się na rynku pierwsze w Polsce ubezpieczenie dedykowane dla psa. Obejmuje zwrot kosztów leczenia pupila z powodu choroby (np. biegunki, nowotworu, zatrucia pokarmowego) oraz nieszczęśliwego wypadku (pogryzienie przez innego psa, potrącenie przez samochód, skręcenie łapy itp.).

Są to koszty:

  • wizyt lekarskich, leków podanych w gabinecie weterynaryjnym lub do samodzielnego podania w domu, badań diagnostycznych (morfologia, badanie moczu itp.), badań obrazowych (USG, RTG, tomografia itp.), hospitalizacji czy zabiegów operacyjnych.

Do wyboru jest jedna z trzech sum ubezpieczenia:

5 000, 20 000 i 50 000 złotych.

W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia pokrywane są też koszty najbardziej przykrych zdarzeń: eutanazji w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku oraz kremacji zbiorowej w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski.

CHOROBY GENETYCZNE W ZAKRESIE!

Są dwie opcje dodatkowe.

1. Można ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną właściciela psa za szkody w mieniu lub na osobie, które pupil wyrządził osobom trzecim (pogryzienie innego psa lub osoby, uszkodzenie lub zniszczenie cudzej rzeczy). Ubezpieczenie działa na terenie całej Europy, obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, np.:

przez niezamkniętą bramę od domu niedopilnowany pies wyrządził szkodę,

pies biegał bez smyczy lub bez kagańca i doprowadziło to do powstania szkody.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej właściciela psa do wyboru jest jedna z czterech sum gwarancyjnych:

20 000, 50 000, 100 000, 200 000 złotych.

2. Można ubezpieczyć śmierć psa, do której doszło w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wskutek choroby, nieszczęśliwego wypadku lub eutanazji w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Polisa obejmuje odszkodowanie za śmierć Psa, o ile poczyniono uprzednią próbę jego leczenia lub ratowania przez lekarza weterynarii, jeżeli było to możliwe. Odszkodowanie można przeznaczyć na indywidualna kremację, pochówek, czy zakup nagrobka.

Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje wszystkie rasy psów, w typie rasy, mieszańce.

Pies rasowy – posiadający metrykę lub rodowód Związku Kynologicznego w Polsce (FCI).

Pies w typie rasy – pies który wyglądem przypomina daną rasę, np. ze stowarzyszeń.

Mieszaniec – pies, który nie jest Psem rasowym ani Psem w typie rasy.

Wiek wstępu do ubezpieczenia kosztów leczenia psa: min. 8 tyg. do maksymalnie 8 lat – ale kilka ras psów ma wiek wstępu do 5-6 lat (np. dog niemiecki).

Wiek wstępu do ubezpieczenia śmierci psa – min. 8 tyg. max. 3 lata.

Teraz można odpowiednio zadbać zarówno o swojego pupila, jak i swój portfel!