Ubezpieczenie

turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne, krótkoterminowe, indywidualne, rodzinne, grupowe, roczne indywidualne, dla obcokrajowca, dla obywatela RP, Open Business Travel.

 • Covid-19 w Ochronie
 • Ubezpieczenia kosztów leczenia, w tym z ochroną z zaostrzeniami i powikłaniami choroby przewlekłej
 • NNW
 • Assistance
 • Ubezpieczenie bagażu, w tym sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym)
 • Ochrona podczas uprawiania sportów rekreacyjnych, sportów zimowych, sportów wysokiego ryzyka i ekstremalnych
 • Ubezpieczenie 100% kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji lub skrócenia wyjazdu
 • Ochrona z tytułu zatrucia alkoholem lub NNW wskutek spożycia alkoholu.
 • Ochrona na wypadek opóźnienia odlotu samolotu
 • Ochrona na wypadek nieoczekiwanych działań wojennych lub aktu terroru
 • Ochrona podczas wykonywania pracy za granicą
 • Zwrot kosztów zakwaterowania lub powrotu w przypadku upadłości biura podróży.

Przykładowa sytuacja

Planujesz wyjazd z rodziną zagranicę na wycieczkę.  Słyszałeś, że w NFZ można otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która daje możliwość leczenia na tych samych zasadach, co obywatele kraju, do którego się wybierasz. Jaka jest różnica między zakresem bezpłatnej karty EKUZ, a polisą turystyczną, za która konieczna jest opłata?

Zalety polisy turystycznej

 • Jeżeli w danym Państwie istnieje obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę lekarską to przy EKUZ będzie konieczność poniesienia tych kosztów. Polisa turystyczna pokrywa te koszty w całości.

 • Może zdarzyć się tak, że  korzystając z karty EKUZ najpierw konieczna będzie opłata za wizytę, a następnie wystąpienie o refundację tych kosztów w Polsce. Polisa turystyczna pokrywa te koszty od razu.

 • Nie wszyscy lekarze honorują kartę EKUZ. Polisa turystyczna działa zawsze.
 • W wielu krajach EKUZ nie obejmuje pomocy w zakresie akcji ratowniczej czy poszukiwawczej. Dobrze wykonana polisa turystyczna zawsze pokrywa koszty z nią związane.
 • EKUZ nie działa na całym świecie. Polisa turystyczna tak.
 • EKUZ nie pokrywa kosztów leczenia prywatnego. Polisa turystyczna tak.
 • EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski. Polisa turystyczna pokrywa.
 • Polisa turystyczna może być uzupełniona o dodatki, których nie ma EKUZ. Jest to nnw, oc w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu czy sprzętu turystycznego.
Przykładowe koszty wypadku

Klient posiadający polisę podczas ostrego zakrętu na stoku narciarskim w Hiszpanii wpadł na skały i doznał licznych złamań. Koszt transportu do szpitala wyniósł około 43 000 zł. Pokryła je polisa turystyczna. Koszt pobytu w szpitalu i operację pokrył EKUZ.