Ubezpieczenie

domu i mieszkania

Ubezpieczenia pod kredyt, ubezpieczenia dla właścicieli, ubezpieczenia dla osób wynajmujących, ubezpieczenia domów w budowie i domków letniskowych.

 • Zdarzenia losowe
 • Kradzież z włamaniem i rozbój
 • OC w życiu prywatnym
 • Assistance domowy (pomoc informatyka, hydraulika, ślusarza, elektryka itp.)
 • Pomoc medyczna
 • Ubezpieczenie szyb i elementów szklanych
 • Powódź
 • Przepięcia
 • Dewastacja
 • Koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody
 • Szkody wywołane mrozem
 • Graffiti
 • Kradzież zwykła
 • Rażące niedbalstwo
 • Sprzęt elektroniczny od uszkodzeń
 • NNW psa/kota
 • Wyłudzenie gotówki (oszustwo na wnuczka)
 • Szkody w środowisku naturalnym
 • Ochrona prawna
 • NNW
 • Akty terrorystyczne, zamieszki i rozruchy
 • All risk
Na co zwrócić uwagę

Przykładowe sytuacje

1. Dom czterosobowej rodziny + seniorka i pies

Na rynku jest kilka rodzajów ubezpieczenia nieruchomości. Pod kredyt, dla wynajmujących, dla najemców, na ryzykach nazwanych, w formule ALL RISK (od wszystkiego, co nie jest wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem byłby zakres ubezpieczenia „od wszystkiego”. Nie ma w nim m.in. prędkości wiatru i intensywności opadów, co doskonale chroni nieruchomość od szkód spowodowanych tymi zjawiskami. Ważnym aspektem, który należy dołączyć do ubezpieczenia jest rażące niedbalstwo. Towarzystwo odpowiada za szkody włączonego do sieci elektrycznej żelazka, suszarki, prostownicy, zostawienie na „wolnym ogniu” garnka z zupą, włączonej kuchenki elektrycznej, płyty indukcyjnej.

Bardzo ważnym elementem ubezpieczenia jest OC w życiu prywatnym z odpowiednio wysoką sumą ubezpieczenia. Chroni ono od szkód spowodowanych przez członków rodziny na zdrowiu lub mieniu osób trzecich. Szkody te, to m.in. pogryzienie przez psa, szkody spowodowane przez dzieci (np. gdy podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze zostało uszkodzone auto), wypadki związane z użytkowaniem nieruchomości (brak odśnieżenia i posypania piaskiem chodnika należącego do posesji). Świetnym dodatkiem jest assistance domowy. Jest to pomoc specjalisty w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego czy awarii (np. hydraulik, ślusarz, elektryk) lub choroby (np. lekarz, pielęgniarka).

Bardzo ważną rzeczą są regularne przeglądy techniczne budynku, które leżą po stronie właściciela nieruchomości. Brak ich może skutkować nie wypłaceniem odszkodowania. Wymagany dokument można pobrać z naszej strony internetowej z zakładki Potrzebne Dokumenty.

2. Mieszkaniec wieżowca - obawa przed awariami2.

W takiej sytuacji warto zastosować ubezpieczenie kompleksowe chroniące nie tylko mury, ale też elementy mieszkania na stałe przymocowane do podłoża (m. in. powłoki malarskie, podłogę, meble). Warto też pomyśleć o ochronie ruchomości (wszystkiego, co po odwróceniu mieszkania do góry nogami spadnie na ziemię). Woda może też uszkodzić elektronikę (np. telewizor, dekoder), odzież, wszystkie meble nie przymocowane na stałe do podłoża.

Jednym z ważniejszych składników ubezpieczenia jest OC w życiu prywatnym, które chroni sąsiadów od szkód wywołanych użytkowaniem mieszkania przez członków ubezpieczonej rodziny. Aby to ryzyko dobrze chroniło powinno mieć odpowiednio wysoką sumą ubezpieczenia. Rozwiązaniem, które może świetnie uzupełnić tę polisę jest assistance domowe (pomoc fachowca przy naprawie uszkodzonego sprzętu domowego, zakup części potrzebnych do naprawy).