Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania  gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. 

 • NNW
 • Instalacje odnawialnych źródeł energii (oze)
 • Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich
 • Onkopensa (ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej)
 • Ubezpieczenie maszyn rolniczych (agrocasco)
 • Ubezpieczenie materiałów, zapasów, ziemiopłodów,
 • Uprawy.
Na co zwrócić uwagę

Przykładowe sytuacje

Jaka jest różnica w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych i ubezpieczeń dobrowolnych?

Ubezpieczenia obowiązkowe chronią od:

 • ognia,
 • huraganu (prędkość minimalna to około 86 km/h),
 • powodzi,
 • deszczu  nawalnego (współczynnik 4 tzn. 4 litry na 1 m/kw2 w ciągu 1 minuty),
 • gradu,
 • opadów śniegu (warunek 85% normy obciążenia śniegiem gruntu),
 • pioruna,
 • eksplozji,
 • obsunięcia ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego.

uwaga: spełnienie tylko … obowiązku- zapewnia tylko… tyle ochrony.
Ubezpieczenia rolne dobrowolne chronią od szkód:

 • ognia,
 • huraganu (brak prędkości wiatru),
 • powodzi,
 • podtopienia (jako zalanie),
 • deszczu nawalnego (nie zależnie od wielkości opadów),
 • gradu,
 • opadów śniegu (jako zaleganie śniegu lub lodu),
 • pioruna,
 • eksplozji (jako wybuch),
 • obsunięcia ziemi (jako zapadanie się ziemi),
 • tąpnięcia (w ramach trzęsienia ziemi),
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego,
 • trzęsienia ziemi,
 • dymu i sadzy,
 • fali uderzeniowej,
 • uderzenia pojazdu,
 • zalania,
 • zamarzania wody w instalacjach bądź urządzeniach (budynki mieszkalne),
 • wandalizmu (budynki i budowle),
 • przepięcia piorunowego i elektrycznego, upadku drzew i masztów z innych przyczyn,
 • oc w życiu prywatnym,
 • kosztów poszukiwania przyczyny szkody,
 • stłuczenia,
 • uszkodzeń nagrobków.
 • zakres ich można też rozszerzyć o assistance (katastroficzny, domowy, medyczny) i all risk.