Indywidualne i rodzinne 

Ubezpieczenie
na życie

Zakres ubezpieczenia uzależniony jest od wieku klienta, wybranego wariantu, dodatkowych pakietów np. kardiologicznego, onkologicznego, pakietu senior czy wypadek, aktywni lub zdrowie dziecka. 

 • Śmierć, śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy, wypadku komunikacyjnego, przy pracy, zawału serca i udaru mózgu,
 • Inwalidztwa w wypadku,
 • Trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku,
 • Dziennego świadczenia szpitalnego z tytułu wypadku lub choroby,
 • Operacji,
 • Leczenia specjalistycznego,
 • Wystąpienia powikłań pooperacyjnych,
 • Kosztów leków po pobycie w szpitalu,
 • Chirurgia jednego dnia,
 • Poważnego zachorowania,
 • Powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • Druga opinia medyczna,
 • Śmierć rodzica, teścia, małżonka, partnera, dziecka,
 • Pakiet medyczny (bez karencji),
 • Pakiet assistance i telemedycyna.
 • Możliwa jest wizyta pielęgniarki, dostarczenie leków, transport do placówki medycznej. Pakiety pokrywają też proces rehabilitacyjny, wizytę fizjoterapeuty albo transport i wizytę w poradni. Organizują i pokrywają wypożyczenie albo zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opiekę nad zwierzętami, pomoc psychologa w trudnych sytuacjach, telemedycynę w razie choroby, wypadku lub nasilenia objawów chorobowych, infolinię medyczną, o zdrowym odżywianiu, baby assistance czy infolinię pogrzebową.
 • Możemy wezwać także lekarza lub skorzystać z wizyty w placówce medycznej.
 • Pokrywane są koszty dojazdu i honorarium lekarza do 500 zł.
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Takie ubezpieczenia mogą być zawierane już od 3 osób, bez względu na formą zatrudnienia

Do ubezpieczenia mogą przystępować osoby, które nie przekroczyły 69 roku życia. I ta ochrona trwa do rocznicy polisy, w którym ubezpieczony skończy 70 lat. Następnie może kontynuować takie ubezpieczenie dożywotnio opłacając składki indywidualnie.
Każda umowa jest tworzona pod indywidualne potrzeby pracowników firmy. Wystarczy podać regon i ilość pracowników, a przygotujemy wstępną propozycję, którą można modyfikować.Ubezpieczenie grupowe to najbardziej korzystna forma wsparcia dla pracownika i jego rodziny.

W zakresie tego ubezpieczenia są świadczenia m.in.: za urodzenie dziecka, śmierć rodziców lub teściów, uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu czy śmierć małżonka. Ubezpieczenie chroni także na wypadek śmierci ubezpieczonego, wystąpienia ciężkiej choroby, operacji. Leczenia specjalistycznego, podania radioterapii lub chemioterapii. Każda umowa grupowego ubezpieczenia może zawierać pakiet medyczny (organizacja i pokrycie kosztów spowodowanych wypadkiem lub chorobą. Dotyczyć to może pracownika, małżonka, partnera lub dziecka.

Głównymi przyczynami śmierci Polaków są choroby układu krążenia i nowotwory - to ponad 70% zgonów.

Indywidualne ubezpieczenie na życie

Polisa na życie to nie tylko wypłata pieniędzy w przypadku śmierci. To także bardzo ważne wsparcie budżetu w razie problemów za zdrowiem, wypadkiem, inwalidztwem czy pobytem w szpitalu. To również forma gromadzenia pieniędzy z myślą o przyszłości. W przypadku indywidualnych polis na życie jest możliwość ustalenia takiej sumy ubezpieczenia, by stanowiła finansowe zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci (brak ograniczenia sumy ubezpieczenia). Polisa może być zawarta na lata z ochroną aż do 100 roku życia klienta. Sumy ubezpieczenia można urealniać przez indeksację. Polisy te bardzo często służą jako zabezpieczenie pod kredyt. Można rozszerzyć taką polisę o umowy dodatkowe, w tym m.in.: o powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku, operacje, poważne zachorowania, leczenie specjalistyczne, pobyty w szpitalu, ubezpieczenie lekowe, rentę miesięczną w razie śmierci, Assistance.

Koszty wychowania dziecka z danych z 2017 r. sięgały nawet 30% budzetu rodziny. koszt wychowania dziecka do osiągnięcia przez niego
pełnoletności wynosił od 178 tys. do 200 tys. zł.

Są produkty dla rodziców, dziadków i innych osób, które chciałyby zabezpieczyć przyszłość finansowa dziecka. Mają one w zakresie śmierć ubezpieczonego, przejęcie opłacania składek w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego, rentę posagową ubezpieczonego, powstanie uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku, wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania, pobytu dziecka w szpitalu, przejęcie opłacania składki w przypadku śmierci współubezpieczonego, rentę posagową współubezpieczonego.

Średnio, co godzinę diagnozę nowotworu zlośliwego słyszy 18 osób.

Jak poważna choroba może zmienić Twoją sytuację finansową? Jak zadbać o dochody, gdybyś po chorobie lub wypadku nie mógł pracować?

Ubezpieczenie na życie z leczeniem za granicą – Medycyna bez Granic dla dzieci i dorosłych w przypadku poważnego stanu chorobowego. Produkt ten daje dostęp do leczenia w zagranicznych ośrodkach medycznych.
W zakresie jest szybka diagnoza, druga opinia medyczna, opieka medyczna za granicą, pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji, opieka po niej, podróż do domu, zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju, świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu (max. 60 dni), opieka kontrolna po leczeniu za granicą. Ochrona ubezpieczeniowa trwa do 85 roku życia. Opieka medyczna jest świadczona do 2 000 000 euro na cały okres ubezpieczenia. 

Dla osób, którym zależy na zabezpieczeniu finansowym na wypadek choroby nowotworowej nawet 500 000 zł na leczenie. Pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel.

Mogą to być np.:

 • prywatne badania i wizyty lekarskie,
 • niezbędne leki i suplementy diety towarzyszące terapii,
 • uzupełnienie budżetu w okresie choroby,
 • druga opinia medyczna ze wskazaniem możliwych metod leczenia,
 • wsparcie w trakcie leczenia (transport medyczny, wizyta pielęgniarki, lub lekarza, pomoc psychologa, zwrot kosztów peruk).

PAKIETY MEDYCZNE-DBAJĄ O TWÓJ KOMFORT I CZAS

 • specjaliści bez limitu
 • badania diagnostyczne
 • assistance medyczne (wizyty pielęgniarskie, transport, zakup i wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, leki).
 • gwarancja dostępu terminu – 1 dzień lekarz pierwszego kontaktu, 5 dni lekarz specjalista,
 • możliwa refundacja ( zgłoszenie na infolinii, zapłata i zwrot),
  możliwość rozszerzenia zakresu o operacje, następstwa nieszczęśliwego wypadku.