NNW szkolne

NNW dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

 • Śmierć od nieszczęśliwego wypadku
 • Uraz m.in. rany skóry, złamania, zwichnięcia, skręcenia, wstrząśnienia mózgu, utratę zębów stałych (około 400 urazów i uszczerbków)
 • Pobyt w szpitalu w NNW
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – NNW
 • Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – NNW
 • Poważne zachorowanie ubezpieczonego
 • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
 • Covid-19 (koronawirus)
 • Covid-19 (pobyt na OIOM)
 • Ugryzienie przez kleszcza (koszt wizyty u lekarza, koszt badań na boleriozę, koszt antybiotykoterapii)
 • Wyczynowe uprawianie sportu (zajęcia szkolne i pozaszkolne, w życiu prywatnym, w ramach przynależności do klubów sportowych, związków, stowarzyszeń i organizacji)
 • Śmierć rodzica w NNW
 • Pomoc psychologiczna
 • Zwrot kosztów wycieczki szkolnej
 • Hejt w Internecie
 • Ochrona na całym świecie (24h na dobę)