Skip to content

Jesteś właścicielem lub użytkownikiem instalacji energii odnawialnej – instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne? To dobry moment, by zapewnić sobie ochronę instalacji od wszystkich ryzyk. 

Ochrona ta obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie powodującą konieczność przywrócenia do poprzedniego stanu poprzez odbudowę, naprawę, wymianę lub ponowny zakup.

Ubezpieczenie obejmuje:

  • działanie wilgoci
  • pożar, osmalenie, przypalenie, tlenie, żarzenie, implozję, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego albo jego elementów lub ładunku
  • zwarcie, przetężenie, lub przepięcie
  • działanie gradu, mrozu, unoszenie kry, burza, huragan, powódź, zalanie
  • utrata, zaginięcie w skutek kradzieży, kradzieży z włamaniem, dewastacji lub rozboju (konieczne zgłoszenie na policję)
  • działanie umyślne osób trzecich
  • uzasadnione i udokumentowane koszty środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobiegania szkodzie
  • koszty związane z zakupem dodatkowej energii elektrycznej z zewnętrznej sieci elektrycznej (uszkodzenie instalacji fotowoltaicznej lub konieczność demontażu spowodowanego uszkodzeniem i naprawą konstrukcji, na której jest ona zamontowana
  • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (koszty rozbiórki, demontażu, wywozu, składowania i utylizacji, koszty demontażu i montażu nieuszkodzonych części przedmiotu ubezpieczenia.

Warto zakupić gaśnicę ABC minimum 4 kg do gaszenia urządzeń pod napięciem.

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia online? Kliknij ubezpieczenie OZE