Skip to content

Stłuczenie wyświetlacza, całkowite uszkodzenie sprzętu lub jego utrata w wyniku kradzieży – najnowsze ubezpieczenie WARTA SMART PAKIET.

Oferta przeznaczona jest dla klientów posiadających smartfon, tablet i smartwatch.
Ochrona w przypadku telefonów dotyczy takich zdarzeń jak np. wyślizgnięcie się telefonu z ręki podczas rozmowy, upuszczenie go podczas wysiadania z auta czy podczas nagłego hamowania.

Produkt w swoim zakresie posiada kilka wariantów ubezpieczenia. W zależności od wybranego wariantu ochrona obejmuje:

  • uszkodzenie/ zniszczenie wyświetlacza,
  • uszkodzenie/ zniszczenie sprzętu w wyniku wypadku,
  • uszkodzenie/ zniszczenie sprzętu w wyniku przepięcia,
  • uszkodzenie/zniszczenie w wyniku zalania,
  • kradzież z włamaniem, kradzież kieszonkową, lub rabunek sprzętu,

dodatkowo usługi:

  • montaż folii ochronnej po naprawie wyświetlacza,
  • serwis door-to-door,
  • telefon zastępczy,
  • gwarantowany czas naprawy 5 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu.

Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze całego świata, przy czym świadczenia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.